Projekta Nr. 1.1.1.3./21/A/007 nolikums - LLU_1_1_1_3_2k__studentu_inovaciju_konkursa_pieteikuma_nolikums__3_.pdf

Pieteikumu veidlapas:

Pieteikuma forma - Pieteikums_forma.pdf
Pieteikuma 1.pielikums - Pieteikums_1__pielikums_Tame.pdf
Pieteikuma 3.pielikums - _Pieteikums_3__pielikums_Laika_grafiks.pdf
Pieteikuma 4.pielikums - Pietiekums-4_pielikums_Mot_vest_.pdf
Kas ir inovācija? - Kas_ir_inovacija_.pdf
Komandas līgums - KOMANDAS_LIGUMS.pdf

GreenTech hakatons:

GreenTech hakatona nolikums - NOLIKUMS_GreenTech_hakatons.pdf