EnerForest: Powering the Planet with Green Innovations

Iepazīsties ar hakatona izaicinājumiem un kāpēc tieši Tev vajag piedalīties!


Balvas

Kopējās vienreizējās stipendijas fonds ir 3000 EUR

Ēdiens

Varēsi paēst kārtīgas brokastis, pusdienas, vakariņas un arī pa kādai uzkodai!

Dzērieni

Visu hakatona laiku būs pieejama kafija, tējas, ūdens

Interesantas lekcijas

Iepazīsies ar šīs nozares speciālistiem un iegūsi vērtīgas zināšanas

Programma

24.novembris

16:30 - Reģistrēšanās
17:00 - Hakatona atklāšana
17:15 - Ideju prezentācijas
18:00 - Komandu komplektēšana
18:30 - Vakariņas
19:10 - Lekcija - Ideju ģenerēšanas metodes

20:00 - Mentorings
23:00 - Darbs komandās

25.novembris

8:15 - Brokastis
9:00 - 1.checking
9:15 - Lekcija
9:45 - Darbs komandās
10:20 - Mentorings
12:00 - Pusdienas
12:40 - Lekcija
13:40 - Darbs komandās
17:45 - 2.checking
18:00 - Vakariņas
19:00 - Darbs komandās
20:00 - Mentorings
22:00 - Aktivitāte

26.novembris

8:00 - Rīta rosme
8:15 - Brokastis
9:00 - 3.checking
9:15 - Darbs komandās
12:00 - Prezentāciju finalizēšana
13:00 - Ideju pitch
15:00 - Hakatona beigas

A/S "Latvijas valsts meži" izaicinājumi

1.izaicinājums

Alternatīvie aizsardzības līdzekļi pārnadžu postījumu mazināšanai mežaudzēs

Mērķis:

 • Atrast alternatīvas tirgū pieejamajiem repelentiem pret pārnadžu bojājumiem jaunaudzēs.

Problemātika:

 • Šobrīd dominē aizsardzības līdzekļi kas ražoti ārpus Latvijas (Trico – Austrija, Cervacol Extra – Dānija, Aizsargspirāles – Nīderlande, Lielbritānija u.c.)
 • Augstas līdzekļu iegādes izmaksas
 • Piegādes riski

Potenciālie  ieguvumi:

 • Vietējās ražošanas attīstība
 • Specifisku prasību pielāgošana vietējām vajadzībām
 • Līdzekļa pieejamība

Eksperts: Edijs Leišavnieks, e.leisavnieks@lvm.lv

2.izaicinājums

Konfliktsituācijas starp medniekiem un sabiedrību


Mērķis:

 • Izstrādāt risinājumu, kā regulēt, salāgot intereses laikā un telpā, lai novērstu potenciālās konfliktsituācijas starp medniekiem un sabiedrību.

Problemātika:

 • No medību drošības viedokļa ir bīstami atrasties teritorijā kur norisinās medības
 • Personām vai to grupām kuras mežā atpūšas, organizē pasākumus  vai veic darba pienākumus var nākties mainīt plānus nonākot vietās kur notiek medības vai medniekiem jāpārplāno medību dienas plāns
 • Lauku saimniecības nav apmierinātas ar meža dzīvnieku radītajiem postījumiem

Potenciālie  ieguvumi:

 • Iespēja paredzēt un novērst konfliktsituācijas vai bīstamas situācijas mednieku un citu “mežā gājēju” starpā
 • Mazināti lauku saimniecībām radītie zaudējumi

Eksperts: Guntis Ščepaniks, g.scepaniks@lvm.lv

3.izaicinājums:


Attālās izpētes datu izmantošana meža inventarizācijas datu ievākšanā

Mērķis:

 • Izstrādāt konceptuālo risinājumu attālās izpētes datu izmantošanai meža inventarizācijas datu ievākšanai, aktualizēšanai. 

Problemātika:

 • Vai ar šobrīd pieejamajiem LIDAR un citiem attālās izpētes datiem iespējams pietiekami precīzi raksturot mežaudzes?
 • •Identificēt trūkumus pieejamajos datos
 • •Izmantot satelītu datus vai bezpilota gaisa kuģus attālās izpētes datu ievākšanā?

Potenciālie  ieguvumi:

 • Augstāka datu precizitāte
 • Samazināta darbietilpība
 • Iespējama biežāka datu aktualizācija, piemēram, pēc būtiskiem postījumiem

Eksperts: Agnis Rečs, a.recs@lvm.lv

4.izaicinājums:

Digitālais mežs – kā audzēt mežu digitālajā vidē, lai tas atbilstu realitātei?


Mērķis:

 • Izstrādāt konceptuālo risinājumu, kas dod iespēju izveidot un audzēt situācijai dabā pietuvinātu digitālo mežu. 

Problemātika:

 • Meža inventarizācijas dati bieži neatbilst stāvoklim dabā, jo to ievākšana ir darbietilpīga un notiek ar lielu laika intervālu – reizi 10 un vairāk gados
 • •Manuāli iegūtu meža inventarizācijas datu apstrāde koksnes produktu iznākuma, meža augšanas gaitas prognozēšanai un citiem augstas sarežģītības aprēķiniem ir ierobežota

Potenciālie  ieguvumi:

 • Jauna pieeja vai risinājums, kurā ietverti dažādi datu veidi un datu apstrādes metodes, lai prognozētu mežaudzes attīstības gaitu laikā un telpā

Eksperti:

A/S "Latvijas finieris" izaicinājumi

1.izaicinājums:

Kā sasniegt darbiniekus, kuri atrodas  dažādās adresēs un nodrošināt viņiem uzņēmuma  piedāvātos labumus?

MĒRĶIS

Izstrādāt idejas darbinieku iesaistes paaugstināšanai,  uzņēmuma darbiniekiem, kuru darba vietas atrodas tālu no  biroja un/vai viņi strādā ļoti mazās komandās (2-3) vai pa  vienam. Izstrādājot idejas ņemt vērā "Latvijas Finiera" vērtības, kultūru un labbūtību.

Vairāk par izaicinājumu: 1_izaicinajums.pdf

2.izaicinājums:

Finiera un saplākšņa paku novietojuma kontrole  ražotnes telpās

MĒRĶIS

Izstrādāt risinājumu finiera un saplākšņa paku  izsekojamībai ražošanas iekštelpās, lai nodrošinātu  efektīvāku paku izmantošanu (ātrāka konkrēto paku  atrašana un "derīguma" termiņa ievērošana).


Vairāk par izaicinājumu: 2_izaicinajums.pdf