Nozares izaicinājumi 4.ciklā

Vēlies risināt kādu no nozares izaicinājumiem? Droši ieskaties BirgerMind piedāvātajos izaicinājumos un noteikti atradīsi sev piemērotāko

Lai pieteiktos kādam no izaicinājumiem, droši aizpildi pieteikuma anketu līdz 20.septembrim to atradīsi šeit
Atceries, ka minimālais un optimālākais cilvēku skaits komandā ir 3 cilvēki!

Informācija par katru no izaicinājumiem atrodama arī šeit (arī ENG versija) - Izaicinajumi_no_BirgerMind_SIA.pdf

Izaicinājums #1: "AccessiblePark: pilnvērtīga iekļaujoša autostāvvieta"

– uzsvars uz Smart City jomu.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi [1]:

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
7. Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu;
9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;

Izaicinājuma #1 apraksts:

Izaicinājums "AccessiblePark" aicina LBTU studentu komandas izstrādāt inovatīvu un lietotājiem draudzīgu mobilo aplikāciju, kas risina grūtības, ar kurām saskaras personas ratiņkrēslos saistībā ar stāvvietu novietošanu. Šīs lietotnes mērķis ir vienkāršot un uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām stāvvietu atrašanas, rezervēšanas un izmantošanas procesu, tādējādi veicinot iekļaujošāku un pieejamāku pilsētvidi.

Izaicinājuma priekšvēsture: Autostāvvietas izmantošana var būt nopietns izaicinājums cilvēkiem ar invaliditāti, ko bieži saasina pieejamu un pareizi marķētu pieejamu stāvvietu trūkums. Pašreizējie stāvvietu risinājumi var neatbilst šo cilvēku vajadzībām, izraisot neapmierinātību, neērtības un pat dzīvei bīstamas situācijas. Lietotnes "AccessiblePark" mērķis ir pārvarēt šo plaisu, izmantojot tehnoloģiju, lai radītu efektīvāku un vienlīdzīgāku stāvvietu izmantošanu.

Galvenās funkcijas:

LBTU studentu komandām ir uzdots izstrādāt lietotni (jeb lietotnes konceptu-prototipu), kas piedāvā šādas galvenās funkcijas un priekšrocības:

1. Pieejama stāvvietas meklētājs: integrējiet uz GPS balstītu karti, kas parāda invalīdu stāvvietu atrašanās vietas izvēlētajā rādiusā. Kartē ir jānorāda katras vietas pieejamības statuss reāllaikā.
2. Rezervēšanas sistēma: ieviesiet rezervēšanas sistēmu, kas lietotājiem ļauj iepriekš rezervēt pieejamas stāvvietas noteiktām laika nišām. Tas palīdz nodrošināt, ka vieta ir pieejama, kad viņi ierodas galamērķī.
3. Navigācijas palīdzība: sniedziet soli pa solim navigācijas norādes, lai novirzītu lietotājus no viņu pašreizējās atrašanās vietas uz rezervēto stāvvietu autostāvvietā.
4. Pieejamības informācija: iekļaujiet detalizētu informāciju par katru stāvvietu, piemēram, tās tuvumu ieejām, rampām, liftiem un citām pieejamām iekārtām.
5. Lietotāju atsauksmes un vērtējumi. Ļaujiet lietotājiem atstāt atsauksmes un vērtējumus par konkrētu stāvvietu pieejamību un ērtībām, palīdzot citiem pieņemt pārdomātus lēmumus.
6. Paziņojumu sistēma: nosūtiet lietotājiem paziņojumus par viņu gaidāmajām rezervācijām, atgādinājumiem un jebkādām izmaiņām viņu rezervētajās stāvvietās.
7. Ārkārtas palīdzība: iekļaujiet avārijas pogu, ko lietotāji var nospiest, lai pieprasītu palīdzību vai ziņotu par problēmām, atrodoties stāvvietā pieejamā vietā.

Vērtēšanas kritēriji:

Studentu komandu risinājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Ietekme uz pieejamību: cik efektīvi lietotne risina problēmas, ar kurām saskaras personas ar invaliditāti stāvvietās?
2. Lietotāja pieredze: vai lietotne ir intuitīva, viegli orientējama un lietotājam draudzīga personām ar dažādu tehnisko zināšanu līmeni?
3. Tehniskā ieviešana. Cik labi galvenās funkcijas ir integrētas funkcionālā un vienotā lietojumprogrammā?
4. Inovācija: vai lietotne piedāvā radošus un oriģinālus risinājumus, lai uzlabotu pieejamu autostāvvietu?
5. Uzticamība: cik izturīga ir lietotne attiecībā uz datu precizitāti reāllaikā, rezervāciju pārvaldību un vispārējo stabilitāti?
6. Mērogojamība: vai lietotni var viegli paplašināt, lai aptvertu vairākas pilsētas vai reģionus?
7. Dizains un estētika: vai lietotne ir vizuāli pievilcīga un vai tā nosaka skaidru informācijas izklāstu?

Izaicinājums #2: "EcoCycle: ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma"

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi [1]:

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;
12. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.

Izaicinājuma apraksts:

Izaicinājums "EcoCycle" aicina LBTU studentu komandas izstrādāt un izstrādāt visprogresīvāko mobilo lietojumprogrammu, kas risina aktuālas atkritumu apsaimniekošanas, priekšmetu atkārtotas izmantošanas un inteliģentas iznīcināšanas problēmas. Izmantojot tehnoloģiju un inovāciju spēku, mērķis ir izveidot lietotni, kas dod iespēju indivīdiem un kopienām pieņemt videi draudzīgu praksi, samazināt atkritumu rašanos un veicināt aprites ekonomiku.

Izaicinājuma priekšvēsture: Mūsdienu sabiedrība saskaras ar kritisku izaicinājumu efektīvai un ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai. Tradicionālais lineārais modelis "ņemt, izgatavot, atbrīvoties" vairs nav dzīvotspējīgs, ņemot vērā vides degradāciju. Lietotne "EcoCycle" cenšas pārveidot atkritumu apsaimniekošanu, veicinot priekšmetu atkārtotu izmantošanu, pārvietošanu un atbildīgu iznīcināšanu, vienlaikus veicinot domāšanas maiņu uz ilgtspējību.

Galvenās funkcijas: Studentu komandām ir uzdots izstrādāt lietotni, kas ietver šādas galvenās funkcijas:

1. Preču katalogs un koplietošana: izveidojiet platformu, kurā lietotāji var kataloģizēt preces, kas viņiem vairs nav vajadzīgas, bet ir lietojamas. Atvieglojiet priekšmetu koplietošanu kopienās, ļaujot citiem aizņemties vai iegādāties šos priekšmetus, nevis iegādāties jaunus.
2. Atkritumu šķirošanas rokasgrāmata: integrējiet visaptverošu atkritumu šķirošanas rokasgrāmatu, kas izglīto lietotājus par to, kā pareizi šķirot dažāda veida atkritumus pārstrādei, kompostēšanai un apglabāšanai.
3. Otrreizējās pārstrādes vietrādis: ieviesiet uz kartes balstītu līdzekli, kas palīdz lietotājiem atrast tuvumā esošos pārstrādes centrus, ziedošanas punktus un specializētas atkritumu izmešanas iekārtas, kuras nevar izmantot atkārtoti.
4. Idejas pārstrādei. Sniedziet lietotājiem radošus ieteikumus parastu priekšmetu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai, iedvesmojot viņus piešķirt otro dzīvi materiāliem, kas citādi varētu kļūt par atkritumiem.
5. Kopienas izaicinājumi: organizējiet interaktīvus izaicinājumus un konkursus lietotnē, lai motivētu lietotājus samazināt atkritumu daudzumu, vairāk pārstrādāt un pozitīvi ietekmēt vidi.
6. Atkritumu analīze. Piedāvājiet lietotājiem ieskatu par viņu atkritumu rašanās modeļiem, otrreizējās pārstrādes rādītājiem un ietekmi uz vidi, veicinot atbildības sajūtu un veicinot ilgtspējīgu uzvedību.
7. Paziņojumi par viedo izmešanu: iestatiet paziņojumus, lai atgādinātu lietotājiem par plānotajām atkritumu savākšanas dienām, veicinot savlaicīgu izmešanu un samazinot pakaišus.

Vērtēšanas kritēriji:

Studentu komandu risinājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Ietekme un ilgtspēja: cik efektīvi lietotne risina atkritumu apsaimniekošanas problēmas un veicina ilgtspējīgu praksi?
2. Lietojamība: vai lietotne ir lietotājam draudzīga, intuitīva un pieejama dažādiem lietotājiem?
3. Funkcionalitāte: cik labi galvenās funkcijas ir ieviestas un integrētas vienotā lietojumprogrammā?
4. Inovācija: vai lietotne ievieš jaunus un radošus risinājumus atkritumu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai?
5. Tehniskās prasmes: cik izturīga ir lietotnes arhitektūra, datu pārvaldība un reāllaika funkcijas?
6. Kopienas iesaistīšanās: cik lielā mērā lietotne veicina lietotāju līdzdalību, sadarbību un kopienas veidošanu?
7. Dizains un interfeiss: vai lietotne ir vizuāli pievilcīga ar skaidru un saistošu dizainu, kas uzlabo lietotāja pieredzi?

Izaicinājums #3: "LocalTech Connect: vietējo inovāciju veicināšana"

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi [1]:

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;
12. Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.

Izaicinājuma apraksts: "LocalTech Connect" izaicinājums aicina studentu komandas izveidot visaptverošu biznesa koncepciju un izstrādāt dinamisku tīmekļa lietojumprogrammu, kuras mērķis ir veicināt un veicināt vietējo IT risinājumu un produktu izaugsmi. Šī izaicinājuma mērķis ir stimulēt sadarbību starp vietējiem tehnoloģiju nodrošinātājiem, uzņēmējiem un patērētājiem, vienlaikus veicinot ekonomisko izaugsmi un kopienas attīstību.

Izaicinājuma priekšvēsture: globālās savienojamības laikmetā ir ļoti svarīgi atpazīt un atbalstīt vietējos uzņēmumus, jo īpaši tehnoloģiju nozarē. Vietējie IT risinājumi un produkti bieži paliek nepamanīti globālā piedāvājuma jūrā, neskatoties uz to potenciālu apmierināt unikālas vietējās vajadzības. Lietotnes "LocalTech Connect" mērķis ir pārvarēt šo plaisu, nodrošinot platformu, kas demonstrē, savieno un pastiprina vietējās tehnoloģiskās inovācijas.

Galvenās funkcijas:

Studentu komandām ir uzdots izstrādāt tīmekļa lietojumprogrammu, kas piedāvā šādas galvenās funkcijas:

1. Produktu skatlogs: izveidojiet virtuālu tirgu, kurā vietējie IT uzņēmumi var demonstrēt savus novatoriskos risinājumus, programmatūras lietojumprogrammas, aparatūras produktus un pakalpojumus.
2. Lietotāju profili: ļauj lietotājiem izveidot profilus ar vēlmēm un interesēm, ļaujot lietotnei ieteikt pielāgotus vietējos tehnoloģiju risinājumus un produktus.
3. Uzņēmējdarbības tīklošana: izveidojiet platformu vietējiem IT uzņēmumiem, lai izveidotu savienojumus, sadarbotos un, iespējams, veidotu partnerības, lai uzlabotu savu piedāvājumu.
4. Kopienas apskati: ieviesiet pārskatīšanas un vērtēšanas sistēmu, kurā lietotāji var sniegt atsauksmes par savu pieredzi ar vietējiem tehnoloģiju produktiem un pakalpojumiem.
5. Resursu centrs: iekļaujiet sadaļu, kurā ir resursi, raksti un ceļveži saistībā ar tehnoloģiju tendencēm, uzņēmējdarbību un inovācijām.
6. Pasākumu saraksti: parādiet gaidāmos vietējos ar tehnoloģijām saistītus pasākumus, seminārus un konferences, lai veicinātu zināšanu apmaiņu un tīklu veidošanu.
7. Lokalizēti ieteikumi: sniedziet lietotājiem ieteikumus, pamatojoties uz viņu atrašanās vietu, nodrošinot, ka viņi atklāj atbilstošus vietējos tehnoloģiju piedāvājumus.

Vērtēšanas kritēriji:

Studentu komandu risinājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Vietējo inovāciju veicināšana: cik efektīvi lietotne izceļ un atbalsta vietējos IT risinājumus un produktus?
2. Lietotāja pieredze: vai lietotne ir intuitīva, lietotājam draudzīga un spēj nodrošināt daudzveidīgu lietotāju bāzi?
3. Biznesa koncepcija: cik labi definēts un novatorisks ir piedāvātais biznesa modelis lietotnes darbības uzturēšanai?
4. Tehniskā ieviešana: cik labi galvenās funkcijas ir integrētas funkcionālā un vienotā tīmekļa lietojumprogrammā?
5. Sadarbības elementi: cik lielā mērā lietotne veicina tīklu, sadarbības un partnerības iespējas vietējiem tehnoloģiju uzņēmumiem?
6. Dizains un interfeiss: vai lietotne ir vizuāli pievilcīga ar skaidru un saistošu dizainu, kas uzlabo lietotāja pieredzi?
7. Ietekme uz vietējo ekonomiku: cik liela ir iespēja, ka lietotne veicinās vietējo ekonomisko izaugsmi un kopienas attīstību?

Izaicinājums #4: " AccessibleSupport Hub: pilnvērtīga iekļaujoša palīdzība"

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi [1]:

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
7. Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu;
9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;

Izaicinājuma apraksts:

Izaicinājums "AccessibleSupport Hub" aicina studentu komandas izstrādāt un izstrādāt tīmekļa informācijas sistēmu, kas nodrošinātu vieglu piekļuvi sociālajam atbalstam un finansējumam cilvēkiem ar invaliditāti. Šī izaicinājuma mērķis ir izveidot centralizētu platformu, kas piedāvā informāciju, resursus un ieteikumus, kas uzlabotu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti un veicinātu iekļaušanu.

Izaicinājuma priekšvēsture:

Sociālā atbalsta un finansēšanas iespēju sarežģītā ainava var būt īpaši sarežģīta personām ar invaliditāti. Apziņas trūkums, sadrumstalota informācija un birokrātiskie procesi bieži vien traucē viņiem piekļūt vajadzīgajai palīdzībai. "AccessibleSupport Hub" mērķis ir pārvarēt šo plaisu, piedāvājot lietotājam draudzīgu digitālo risinājumu, kas apkopo atbilstošu informāciju, atvieglo saziņu un dod cilvēkiem iespēju nodrošināt viņiem pelnīto atbalstu.

Galvenās prasības:

Studentu komandām ir uzdots izstrādāt tīmekļa sistēmu, kas ietver šādas galvenās funkcijas:

1. Zināšanu bāzes izveide. Izveidojiet visaptverošu un meklējamu zināšanu bāzi, kurā ir informācija par dažāda veida sociālo atbalstu, finansēšanas programmām, likumīgajām tiesībām un pieejamajiem resursiem cilvēkiem ar invaliditāti.
2. Lietotāju profili: ļauj lietotājiem izveidot personalizētus profilus, lai pielāgotu informāciju un atbalsta iespējas viņu īpašajām vajadzībām un apstākļiem.
3. Resursu kartēšana: ieviesiet kartēšanas līdzekli, kas interaktīvā kartē parāda invalīdiem piemērotu pakalpojumu, atbalsta centru un attiecīgo valsts iestāžu atrašanās vietas.
4. Palīdzības atbilstības pārbaudītājs: izstrādājiet rīku, kas palīdz lietotājiem noteikt viņu piemērotību dažādām atbalsta programmām, pamatojoties uz viņu personīgo un medicīnisko informāciju.
5. Dokumentu krātuve. Nodrošiniet lietotājiem drošu vietu, lai augšupielādētu un pārvaldītu svarīgus dokumentus, kas nepieciešami, lai pieteiktos sociālajam atbalstam un finansējumam.
6. Saziņas platforma: integrējiet saziņas sistēmu, kas lietotājiem ļauj sadarboties ar atbalsta sniedzējiem, uzdot jautājumus, meklēt norādījumus un saņemt savlaicīgas atbildes.
7. Paziņojumi: iestatiet paziņojumu sistēmu, lai lietotāji būtu informēti par pieteikšanās termiņiem, politikas atjauninājumiem un attiecīgajiem notikumiem.

Vērtēšanas kritēriji: Studentu komandu risinājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Ietekme uz pieejamību: cik efektīvi tīmekļa sistēma risina problēmas, ar kurām saskaras cilvēki ar invaliditāti, piekļūstot sociālajam atbalstam un finansējumam?
2. Lietotāju pieredze: vai sistēma ir intuitīva, lietotājam draudzīga un pielāgojama dažādiem lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti?
3. Zināšanu bāze: cik visaptveroša, precīza un aktuāla ir zināšanu bāzē sniegtā informācija?
4. Tehniskā īstenošana. Cik labi galvenās funkcijas ir integrētas funkcionālā un vienotā tīmekļa sistēmā?
5. Inovācijas: vai sistēma ievieš radošus risinājumus, lai uzlabotu sociālā atbalsta pieejamību un efektivitāti?
6. Datu drošība: cik stabili ir sistēmas drošības pasākumi, īpaši ņemot vērā lietotāja datu jutīgumu?
7. Dizains un saskarne: vai sistēma ir vizuāli pievilcīga ar skaidru un iekļaujošu dizainu, kas uzlabo lietotāja pieredzi?

Izaicinājums #5: "MobilityRevamp: Adaptīvo ratiņkrēslu sistēmu pārdefinēšana"

– uzsvars uz Smart Mobility jomu.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi [1]:

3. Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem;
7. Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu;
9. Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas;
11. Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas;

Izaicinājuma apraksts:

Izaicinājums "MobilityRevamp" aicina studentu komandas ieviest jauninājumus un izveidot revolucionāru 3D koncepcijas sistēmu, kas pārdomā un pārplāno ratiņkrēslu maiņas procesu personām ar invaliditāti. Šī izaicinājuma mērķis ir izveidot pielāgojamu, lietotājam draudzīgu un efektīvu sistēmu, kas uzlabo mobilitātes pieredzi, veicina neatkarību un apmierina ratiņkrēslu lietotāju unikālās vajadzības.

Izaicinājuma priekšvēsture: Ratiņkrēslu maiņa var būt sarežģīts un laikietilpīgs process, kas bieži vien prasa citu palīdzību un rada traucējumus lietotāja ikdienas rutīnā. Izaicinājuma "MobilityRevamp" mērķis ir pārveidot šo pieredzi, izmantojot 3D tehnoloģiju, lai izstrādātu modulāru un pielāgojamu ratiņkrēslu sistēmu, kas ļauj lietotājiem nemanāmi pārslēgt komponentus, pielāgojoties dažādām vidēm un aktivitātēm.

Galvenās prasības:

Studentu komandām ir uzdots izstrādāt 3D koncepcijas sistēmu, kas ietver šādas galvenās funkcijas:

1. Krēslu komponenti: izveidojiet ratiņkrēslu sistēmu ar maināmiem un pielāgojamiem komponentiem, piemēram, rāmjiem, sēdekļiem, riteņiem un piederumiem, ļaujot lietotājiem pielāgot ratiņkrēslu dažādām situācijām.
2. Uz lietotāju orientēts dizains: katras moduļu sastāvdaļas dizainā vērsiet uzmanību lietotāja komfortam, ergonomikai un pieejamībai, nodrošinot, ka sistēma ir intuitīva un viegli lietojama.
3. 3D pielāgošana: ieviesiet 3D modelēšanas un drukāšanas tehnoloģiju, lai izveidotu komponentus, kurus var personalizēt atbilstoši katra lietotāja unikālajai ķermeņa formai, mobilitātes prasībām un vēlmēm.
4. Montāža bez instrumentiem: izveidojiet sistēmu, kuras komponentu montāžai un izjaukšanai ir nepieciešami minimāli vai nav nepieciešami rīki, ļaujot lietotājiem veikt pielāgojumus neatkarīgi.
5. Transportēšana un uzglabāšana: Apsveriet vietu taupošus risinājumus sastāvdaļu uzglabāšanai un transportēšanai, ļaujot lietotājiem ērti paņemt līdzi savu adaptīvo sistēmu, atrodoties ceļā.
6. Saderība un integrācija: Nodrošiniet, lai 3D koncepcijas sistēmas komponenti būtu saderīgi ar esošajām palīgierīcēm un tehnoloģijām, ko lietotāji var izmantot kopā ar saviem ratiņkrēsliem.
7. Ilgtspējība: Apsveriet videi draudzīgus materiālus un sastāvdaļu ražošanas metodes, veicinot ilgtspējību gan ražošanā, gan iznīcināšanā.

Vērtēšanas kritēriji:

Studentu komandu risinājumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Inovatīvs dizains: cik radoša un revolucionāra ir 3D koncepcijas sistēma adaptīvo ratiņkrēslu risinājumu no jauna definēšanas ziņā?
2. Lietotāja pieredze: vai sistēma par prioritāti piešķir lietotāja komfortu, lietošanas ērtumu un pielāgojamību dažādām vajadzībām?
3. Tehniskā iespējamība: cik tehniski iespējams ir 3D modelēšanas un drukāšanas process, lai izveidotu pielāgojamus komponentus?
4. Modularitāte: cik efektīvi sistēmas modularitāte nodrošina komponentu apmaiņu un pielāgošanu?
5. Neatkarība: cik lielā mērā sistēma ļauj lietotājiem veikt pielāgojumus un izmaiņas neatkarīgi?
6. Integrācija: cik labi 3D koncepcijas sistēma integrējas ar esošajām palīgtehnoloģijām un ierīcēm?
7. Ilgtspējība: cik videi draudzīga ir sistēmas komponentu projektēšanas un ražošanas pieeja?

Zinātnieku izaicinājumi

"Izveidot hidroponikas bezaugsnes sistēmu dārzeņu audzēšanai telpās"

Gandrīz katrā mājā un dzīvoklī ir kāds telpaugs par ko rūpēties, bet ideja audzēt dārzeņus un augļus ir maz izplatīta. Parasti šķiet, ka tai ir nepieciešamas lielas platības un zeme. Izveidojot audzēšanas sistēmu, kas nav lielāka par 1 m3 un nodrošina dārzeņu audzēšanai nepieciešamos ekoloģiskos apstākļus, izmantojot  dzīvoklī pieejamos resursus: ūdeni, elektrību un datoru. Tas ir labs veids, kā dažādot pārtikas grozu ar veselīgu un sev tīkamu pārtiku, sekot līdzi augu attīstībai, izzinot to augšanas vajadzības, kā arī izmantot modernās tehnoloģijas.

Hidroponikas (aeroponikas) 2-3 trauku sistēma būs piemērota salātu, tomātu, piparu, zemeņu, pat kartupeļu audzēšanai. Sistēma nodrošinās ūdens, gaismu, ventilāciju, barības šķīduma, mitruma un temperatūras kontroli.  Iekārta nodrošina iespēju audzēt dārzeņus jebkurā gada laikā, jebkurā telpā, neatkarīgi no klimata pārmaiņām un dārza platības. Šāda hidroponikas sistēma ir piemērota ikvienam, kas vēlas audzēt augus, iesākumā mājsaimniecībās, bet mērogojot piemēroti arī mazām dārzniecībām un urbānās dārzkopības kopienām

"Mikropavairošana izmantojot TIB (temporal immersion bioreactor) sistēmas bioreaktorus"

Projektā izmanto dažādas augu audu kultūru metodes. Plānots izmantot agarizētu apsakņošanās barotni slēgtos audzēšanas traukos kā kontroli un šķidro barotni TIB konteineros, kam nodrošināta papildus gaisa plūsma kā jauno metodi. Augus aklimatizēt paredzēts izmantojot kūdras substrātu. Daļai augu nodrošinās papildus segšanu, kā to dara tradicionāli un daļu mēģinās aklimatizēt bez segšanas (samazinot darbu). Iegūtos datus apstrādās statistiski.