Tūju kā atkritumu veida apsaimniekošana

Situācija

  • Tūjas ir viens no apstādījumos biežāk izmantotajiem augiem.
  • Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) konteineros iedzīvotāji un uzņēmumi Rīgas un Pierīgas reģionā drīkst mest dārza atkritumus brūnajos jeb BNA konteineros – izņemot TŪJAS!
  • Tūjas - nevar nodot poligonam «Getliņi» bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksā – jo tajās ejošās ēteriskās vielas aizkavē kompostēšanas procesu. Tūjas satur vielas, kas nodrošina to «mūžzaļumu».
  • Dārza darbu sezonā BNA konteineros 30% gadījumu tiek ievietoti tūju zari, kas sabojā biodegradējamo materiālu, kas būtu izmantojams «Getliņi» pārstrādes kompleksā.
  • Atkritumu apsaimniekotājam tiek piemēroti lieli sodi par nepareizu ievesto atkritumu sastāvu.

Izaicinājums - rast risinājumu tūju kā specifiska atkritumu veida efektīvai apsaimniekošanai.

Iespējas?

  • Dalīta tūju vākšana, kur, kā?
  • Apstrāde pirms kompostēšanas?
  • Iedzīvotāju/ uzņēmumu izglītošana?
  • Cits risinājums?

Resursi

Izaicinājuma eksperte:  Liene Rumpane, CleanR Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja