Vienota atkritumu veidu piktogrammu un atkritumu savākšanas koplaukumu marķēšanas sistēma

Situācija

 • Atkritumu savākšanas koplaukumi ir pieejami attiecīgo daudzdzīvokļu māju pagalmos;
 • Konteineri ir marķēti un aplīmēti ar uzlīmēm, uz kurām norādīts, kāda veida atkritumi tajos ievietojami. 
Taču:
 • Iedzīvotāji/ uzņēmumi norādījumus neievēro vai neizprot;
 • Iepakojuma (papīrs, kartons, metāls, stikls, plastmasa) konteineros met nesaplacinātus, netīrus iepakojumus, pat bīstamos vai sadzīves atkritumus, attiecīgi materiāls nav otrreiz izmantojams;
 • Konteineri tiek pārpildīti, atkritumi tiek mesti zemē pie viena konteinera, lai gan citi konteineri ir pustukši vai tukši;
 • Lielgabarīta (piem. mēbeles), būvniecības atkritumus un elektropreces met sadzīves atkritumu konteineros vai kaudzēs pie tiem;
 • Rezultātā - vairāk apglabātu atkritumu poligonos + nesakopta vide! 

  Izaicinājums - Rast risinājumu atkritumu veidu piktogrammu un atkritumu savākšanas koplaukumu marķēšanas sistēmai, kuru saprot un izmanto iedzīvotāji.

  Iespējas?

  • Jauns, pilnīgi cits atkritumu piktogrammu veids?
  • Konteineru laukumu marķēšana?
  • Uzlīmes?
  • Plakāti?
  • Brīdinājuma un citas zīmes, aizkārtnes?
  • Kā izglītot iedzīvotājus?
  • Cits risinājums?

  Resursi

  Izaicinājuma eksperts: Reinis Zarāns, CleanR Klientu apkalpošanas departamenta vadītājs